• o działaniu antybakteryjnym/przeciwgrzybicznym

Dziś jesteśmy tutaj, jutro po drugiej stronie globu. Ta możliwa powszechnie i w dużym natężeniu współczesna migracja ludności stwarza okazję dla nieznanych w danej strefie klimatycznej, oraz dla naszego układu odpornościowego, chorób.
Niebezpiecznie osłabiony chorobą organizm nie obroni się, gdy bakterie zostaną wprowadzone wprost do krwioobiegu poprzez skażony produkt.
Antybakteryjne działanie srebra znane jest od tysiącleci. Dodatki bakteriostatyczne to technologia, która prócz bezpieczeństwa stanowi dodatkową wartość dla produktów.
Odporne na temperatury do 600 st.C., posiadające wiele postaci i różne wielkości, dodatki antybakteryjne, są możliwe do zastosowania niemal w tak szerokim asortymencie, jak zasadność ich użycia. Produkt z dodatkiem posiada trwałą charakterystykę antybakteryjną skuteczną zwykle w 99,98%. Przeprowadzamy produkty naszych klientów przez testy laboratoryjne potwierdzające skuteczność działania dodatków, pomagamy w uzyskaniu certyfikatów branżowych.

  • o działaniu biodegradowalnym

W Polsce większość odpadów trafia na składowiska, jedynie niewielka część podlega recyklingowi. Systematycznie zwiększa się ilość dzikich wysypisk, co dowodzi braku wpływu na zachowania konsumentów.
Produkty z dodatkami biodegradowalnymi po odpowiednim czasie zaczynają się rozpadać. Okres ten, poprzedzony czasem gwarancji jakości produktu, przy zachowaniu właściwych parametrów składowania, może nastąpić po kilkunastu miesiącach, lub nawet kilku latach.
Biodegradacja zachodzi dwuetapowo: najpierw następuje fragmentacja produktu na małe cząstki, następnie rozkład na biomasę, dwutlenek węgla i wodę. Całkowitą bioasymilację udowodniły np.: badania belgijskiej organnizacji OWS Organic Waste Systems.! !
Łatwość dozowania, brak wpływu na procesy przetwórcze i optymalna wartość w stosunku do pozytywnego wpływu na środowisko, to cechy produktu rozsądnego z punktu widzenia polskiej gospodarki odpadami. Możliwość zastosowania w szerokiej gamie polimerów.

  • przeciwpodróbkowe

Straty spowodowane wprowadzaniem do obrotu podrobionych produktów wynoszą rocznie biliony dolarów. Lekarstwa, kosmetyki, oraz znane marki są podrabiane, a ich właściciele narażają się nie tylko na wysokie straty, ale też pogorszenie opinii o swojej marce.
Posiadamy dodatek, który dozowany w prosty sposób, pod postacią zawiesiny, masterbatcha na nośniku polimerowym, bądź proszku, pozwala na pełną identyfikację produktu w którym został użyty. Za pomocą fal dźwiękowych, bądź emitowania koloru można odróżnić oryginał od kopii.

  • zapachowe

Zmysł zapachu to jeden z najważniejszych zmysłów. Świat składa się z zapachów i dlatego tak często poszukujemy przyjemnych znanych zapachów w produktach „bezzapachowych”.
Dodatki zapachowe do PE i PP nadają tworzywom sztucznym nową charakterystykę. Ich trwałość gwarantowana jest przez kilka tygodni a zapach może zostać wybrany z palety standardowej, bądź utworzony jako unikalna kompozycja z przesłanej do laboratorium
próbki.
Procesy przetwórcze w wypadku tej aplikacji powinny odbywać się przy możliwie niskiej temperaturze. Wzrost temperatur powoduje ulatnianie się zapachu.